powrót do: Aktualności

Projekt wieńca dożynkowego

Dzisiaj 29 marca 2011 roku na sesji zwyczajnej  radni Rady Miasta i Gminy  Gryfów Śląski pozbawili Sołectwa funduszu Sołeckiego na rok 2012


SOŁTYS, RADA SOŁECKA ORAZ STOWARZYSZENIE ROZWOJU  PROSZÓWKI   


ogłaszają konkurs na
PROJEKT-RYSUNEK  WIEŃCA DOŻYNKOWEGO
W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Proszówki oraz członkowie Stowarzyszenia rozwoju Proszówki. Zapraszane  są  zwłaszcza dzieci z Proszówki.
Organizatorzy liczą na inwencję i pomysły.  Termin złożenia prac -
do 19 05 2010 r. u sołtysa lub powiadomienie telefonicznie o udziale w konkursie   tel.  0-75 78 14 840  lub  880 844 979  po godz. 19.00.
Każda praca musi być podpisana: imię i nazwisko wykonawcy.  Autorzy mogą przedstawić do konkursu więcej niż jeden projekt.
 CELEM KONKURSU JEST:

Stworzenie wieńca dożynkowego, którego projekt będzie inspiracją do wykonania tegorocznego wieńca reprezentującego naszą wieś w tegorocznych dożynkach.

OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE:

1. Identyfikacja wieńca z Proszówką lub z miejscem pochodzenia  rodziców czy dziadków –zachowanie tradycji tych miejsc.
2. Pomysłowość i niepowtarzalność.
3. Łatwość przełożenia na prawdziwy wieniec dożynkowy.
Spośród dostarczonych prac komisja powołana przez sołtysa wybierze te, które  największym stopniu spełniają oczekiwania organizatora konkursu. Wybór zwycięzcy konkursu nastąpi dnia 22 maja(sobota) godz. 17 30 na górze Św. Anny – podczas ;WIELKIEJ MAJÓWKI”
NAGRODY:
 I miejsce – NAGRODA SPECJALNA 
oraz  nagrody niespodzianki dla pozostałych uczestników
                      Sołtys zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
Nagrodzone projekty przechodzą na własność organizatora z chwilą przyjęcia nagrody przez uczestnika konkursu. Autorzy  nagrodzonych prac otrzymując nagrodę zrzekają się autorskich praw  na rzecz organizatora, umożliwiających wykorzystanie wzoru wieńca w celach stworzenia wieńca dożynkowego reprezentującego Proszówkę.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

 
webmaster
domiogrod.com